حریم خصوصی

هویت و اطلاعات شخصی کاربران در فروشگاه حلوا رزا محرمانه است و توسط این فروشگاه به هیچ شخص یا سازمان دیگری به جز در موارد قانونی و با حکم قضایی، منتقل نمی‌شود. مسئولیت نگهداری رمز عبور برعهده کاربر می باشد. بنابراین از قرار دادن آن در اختیار افراد دیگر بپرهیزید.